Špecialista na rekonštrukcie
panelových a tehlových domo
Párty stany od Profi Produkt

Vybavujeme a zabezpečujeme odborné posúdenie stavby, energetický audit a preukaz,
projektovú dokumentáciu, zaistíme financovanie a štátne dotácie.

O spoločnosti Šurík s.r.o.naše služby
Špecialista na rekonštrukcie
panelových a tehlových domov
Párty stany od Profi Produkt

Na prvom mieste je spokojný zákazník, na ktorého hodnotenie
a spokojnosťou závisí prosperita a existencie našej organizácie.

O spoločnosti Šurík s.r.o.naše služby
Špecialista na rekonštrukcie
panelových a tehlových domov
Párty stany od Profi Produkt

Tri základné a pevné piliere nášho postavenia na trhu nášho regiónu:
Kvalita práce. Rýchlosť prevedenia. Klientsky dostupná cena.

O spoločnosti Šurík s.r.o.naše služby
STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

Špecialista na rekonštrukciu panelových a tehlových domov

Vybavujeme a zaisťujeme odborné posudky stavby, energetický audit a certifikát, projektovú dokumentáciu, zaistíme financovanie a štátnu dotáciu.

Vznikli sme v roku 2007 transformáciou pôvodnej spoločnosti Jozef Šurík, ktorá svoju činnosť zahájila v roku 2004. V súčasnej dobe spoločnosť disponuje približne 100-kov pracovníkov potrebných  stavebných remesiel, čo zaisťuje plynulú a dynamickú realizáciu stavieb, pri zachovaní vysokej kvality zhotoveného  diela za veľmi prijateľné ceny.

Špecializujeme sa na revitalizáciu panelových a bytových domov ( zateplenie, výmena výplni otvorov, rekonštrukcia a zateplenie striech, rekonštrukcia balkónov, zábradlí, zasklení lodžií, prefabrikované lodžie, klampiarske, zámočnícke práce a mnoho iných prác). Zabezpečíme Vám vybavenie a získanie štátnych dotácii, financovanie, projektovú dokumentáciu a poradenstvo. Štandardne poskytujeme päťročnú záruku na celé dielo. Zdarma Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Ukážky realizovaných diel:

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt