Zámočnícka výroba

Balkónové zábradlia
Balkónové zábradlia

Úvodom: „Základnou funkciou zábradlí je zaistiť ochranu osôb proti neúmyselnému pádu z voľného okraja balkóna či lodžie. Zábradlie musí odolávať vodorovnému i zvislému zaťaženiu statického charakteru (opatrenie  o zábradliach) a zaťaženie rázom (výplň zábradlí - odolnosť proti prerazeniu – STN 74 3305, STN 73 8106)“.

Hlavné požiadavky na zábradlia balkónov a lodžií, francúzskych okien a podobne, povinne vyžadované a Stavebnou spoločnosťou Šurík s.r.o. vždy rešpektované a realizované:

 • Pevnosť, odolnosť a tým bezpečnosť nosného rámu a priečkového horizontálneho i vertikálneho členenia základnej konštrukcie  zábradlia.
 • Pevnosť, odolnosť a tým bezpečnosť ukotvenia nosných prvkov zábradlia do priľahlých stavebných konštrukcií.
 • Dodržanie predpisujúcich i doporučených noriem a ďalších predpisov pre stanovené bezpečné užívanie balkónových telies a priestoru lodžií, najmä v bezpečnostne prípustných výškach horných operných plôch madiel alebo iných obdobne rozmerovo vymedzujúcich prvkov konštrukcie zábradlia, pri rešpektovaní minimálnych odstupových vzdialeností od stien a podláh balkónov a lodžií a rešpektovanie predpísaných maximálnych rozmerov  prípadných otvorov vo výplniach.
 • Pevnosť, odolnosť a tým bezpečnosť výplní balkónových zábradlí podložená certifikáciou každého daného materiálu, použitého ako výplňový prvok balkónového zábradlia.
 • Minimalizácia nutnosti následnej starostlivosti a údržby.
 • Použiteľnosť a kompatibilita s ďalšími stavebnými prvkami (napríklad zasklenie balkónov alebo lodžií).
 • Progresia v použitých konštrukčných komponentov s dôrazom na modernosť a estetiku prevedenia.
 • Klientsky dostupná cenová úroveň.

Výber (čiastočný a iba základný) z ponuky možností skladby zábradlia pri zadaní výroby a montáže STAVEBNOU SPOLOČNOSŤOU ŠURÍK s.r.o.

Konštrukčný materiál nosných prvkov– rámov

 • Oceľ
 • Hliník
 • Nerezová oceľ (výnimočne vďaka cenovej náročnosti)

Povrchová úprava nosných prvkov

 • Antikorózny náter
 • Pohľadový náter
 • Lakovanie
 • Galvanické a žiarové zinkovanie
 • Komaxitové lakovanie
 • Zanechanie prírodného surového povrchu (hliník)
 • Eloxovanie

Výplne

 • Bezpečnostné sklo CONNEX
 • MAX EXTERIOR dosky
 • ALBOND dosky
 • CETRIS dosky
 • Makrolon, polykarbonát obmedzene – z dôvodu požiarnej bezpečnosti )
 • Drôtosklo (výnimočne a obmedzene)
 • Zvislé kovové priečky a rebrovanie
 • Vodorovné kovové priečky a rebrovanie
 • Výplne z drevených dielov s kvalitnou povrchovou úpravou a odolnosťou poveternostných vplyvov
 • Výplne na bázi drevených dielov z plastových a elastomerových komponentov (EVERWOOD)
 • a ďalšie

Pre viac  podrobných a odborných informácií, rovnako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe  z nášho tímu  … viď „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt