Pomoc, zľava, zadarmo

Príprava zámeru
Príprava zámeru

Pokiaľ klient dovolí alebo prejaví záujem,

nezištne a bez prísľubu konečného zadania realizácie diela našou spoločnosťou, pomôžeme zadarmo v zložitom procese prípravy realizácie zámeru stavebného diela. Teda boli sme, sme a budeme - odborným sprievodcom zodpovedných a oprávnených osôb z radov výboru spoločenstva vlastníkov jednotiek, z radov predsedov samospráv, z radov výkonných a rozhodovacích orgánov družstiev a samozrejme tiež sprievodcom osobám súkromným (fyzickým alebo právnickým) v celkovom procese od prvotného impulzu, nápadu, myšlienky, cez zložité úskalia legislatívy, projektov, posudkov, výberu realizačnej firmy, realizácie a dozorovania diela a podobne. Túto pomoc nielen ponúkame – ale aj realizujeme zadarmo.

Mnohým predsedom výborov a mnohým výborom sme boli a rutinne sme nápomocní v mnohokrát neľahkých rokovaniach, stretnutiach a zhromaždeniach a to priamou osobnou účasťou na týchto rokovaniach. Prax nám potvrdzuje, že podrobné vysvetlenie a osveta členskej základne na týchto stretnutiach je prostredníctvom nás dôkladnejšia, detailnejšia a v súvislostiach viac previazaná medzi jednotlivými úkonmi a krokmi spojenými napríklad s celkovou revitalizáciou domu. Účasť našich odborných zamestnancov, orientovaných vo všetkých fázach prípravy a realizácie zámeru je veľmi pozitívne hodnotená členskou základňou akéhokoľvek zoskupenia a prítomnými členmi konajúceho subjektu.

Plne rešpektujeme skutočnosť, že každý je odborníkom vo svojom obore a za svoju odbornosť v oblasti nášho stavebného pôsobenia energeticky úsporného staviteľstva klientom ručíme. Jednak za svoju odbornosť ručíme odbornosťou vlastných zamestnancov a vo vzájomnej kombinácií s praxou tiež viac ako desaťročnými skúsenosťami praktických realizácií.

??? Máte záujem o nezáväznú konzultáciu a o aspoň základné nasmerovanie a načrtnutie základných krokov a postupov pri príprave realizácie zámeru stavebného diela na Vašom, alebo Vami spravovanom stavebnom objekte?

???Máte záujem o pomoc pri presadení a doargumentovaní Vášho stavebného zámeru pred členskou základňou?

  • Pokaľ ánokontaktujte nás buď prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho týmu … viď. „kontakty“.
GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt