Ostatné

Doprava
Doprava

Doprava a preprava nákladu nie je síce hlavnou výrobnou činnosťou STAVEBNEJ SPOLOČNOSTI ŠURÍK s.r.o., ale v rámci ponuky  komplexných služieb naším klientom sme schopní a najmä ochotní vyhovieť požiadavkám na zabezpečenie i týchto potrieb. Prakticky neexistuje materiál, ktorý by sme neboli schopní vlastnými dopravnými prostriedkami prepraviť v rámci dohôd a dohodnutia  podmienok s klientmi, pri kladení dôrazov na prvoradú cenovú  výhodnosť z pohľadu klienta.

Vždy je ale nutné klásť dôraz na skutočnosť vyťaženia nášho vlastného dopravného parku a potrebu uspokojenia požiadaviek nami realizovaných stavieb, prípadne potrebu uspokojenia činností spojených s prenájmom  a montážou alebo  demontážou lešenia.

Na základe dohody a dohodnutia  podmienok môžeme Vaše potreby a požiadavky na dopravu a prepravu uspokojiť týmto vlastným vozovým parkom:

 • Osobné vozidla so štandardom 5 prepravovaných osôb
 • Vozidla pre prepravu 6 až 9 osôb dodávkového charakteru
 • Vozidla pre prepravu nákladu materiálu dodávkového charakteru do hmotnosti 3,5 t.
 • Nákladné vozidlá typu valník s nosnosťou od 1,4 t do 12 ton
 • Nákladné vozidlá typu sklápač s nosnosťou od 1,4 t do 12 ton
 • Náklade vozidlá typu nosič kontejnerov s nosnosťou do 17 ton
 • Sklápače jednostranné štandard zadné sklápanie aj typu 3 stranný sklápač
 • Nákladné vozidlá o vyššej nosnej tonáži typu nosiče kontejnerov s hákovými zdvíhacími zariadeniami
 • Vlastné kontejnery rôznych objemoch, tonáži a prevedenia podľa účelu určenia
 • Žeriavová technika
 • Vozidla s hydraulickými manipulačnými rukami vyššej tonáže
 • a ďalšie

Pre viac podrobných informácií, rovnako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvedenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho tímu …viď „kontakty“.