Revitalizácia, rekonštrukcia budov

Zateplenie plášťa
Zateplenie plášťa

Hlavnou výrobnou náplňou STAVEBNEJ SPOLOČNOSTI ŠURÍK s.r.o., je zhotovenie zateplenia bytového domu, ale aj iných budov občianskej vybavenosti. Tradícia tejto činnosti siaha až do roku 2007. Za 13-násť  rokov pôsobenia na trhu v tejto komodite máme overené najvhodnejšie materiály, technológie, postupy a trendy. Zatepľovanie vykonávame výhradne certifikovanými, ucelenými systémami renomovaných výrobcov a iba systémy v skladbe ,,A“ kvalite. Za 13-násť rokov pôsobenia v oblasti zatepľovania panelových budov ( i  z iných konštrukčných materiálov) je možné klientom predstaviť stovky konkrétnych objektov, kde naši odborní pracovníci zateplenie vykonali, pri kladení dôrazu v prvom rade  na kvalitu práce.

Základne informácie a pre niektorých i odpoveď na otázku, prečo zatepľovať:

  • Energetická úspora. Vďaka správne nadefinovanému a súčasne kvalitne prevedenému zatepleniu, je možné dosiahnuť až 60% úsporu nákladov na vykurovaní objektu.
  • Zvýšenie kvality bývania a ergonómia bytu  z pohľadu bývania = odstránenie plesni (príčina mnohých alergií).
  • Zvýšenie kvality bývania z dôvodu zvýšenia povrchových dotykových teplôt plôch stien a okien
  • Stavebne technické zvýšenie hodnoty objektu a tým i jednotlivých bytových jednotiek – bytov.
  • Výrazné spomalenie deštrukcie stavieb a ich časti vplyvom vlhkosti, zrážkovej vody, mrazu, tepelných výkyvov, zatekanie do objektov, korózia konštrukčných prvkov panelovej montáže a podobne.
  • Zníženie parametrov pohybu konštrukcií a tým menšie požiadavky na nutnosť rozmerového dilatovania.
  • Paradoxne má prevedené zateplenie vplyv na užívateľský bytový režim v letných mesiacoch, kedy vďaka vonkajšiemu zatepleniu nedochádza k enormnému prehrievaniu obvodových stavebných konštrukcií a tým k výraznému navýšeniu vnútornej teploty miestnosti v byte.                                       
  • V neposlednej rade  - estetické zhodnotenie fasády a tým vyššia bonita ergonómie bytového prostredia.             

Čím zatepľujeme:

  • Všetkými schválenými a  certifikovanými systémami a materiálmi na základe zadaní alebo stanovení znaleckých posudkov, auditov a projektov.

Pre viac podrobných a odborných informácií a tiež, pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny ( zdarma), odvodenej  od  požadovaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte prostredníctvom ,,kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z kolektívu našich pracovníkov ... viď,, kontakty“