Zapožičanie lešenia

Prenájom lešenia
Prenájom lešenia

Dispozičná kapacita vlastného fasádneho rámového lešenia SPRINT umožňuje mimo uspokojenia vlastných výrobno-stavebných požiadaviek našej vlastnej stavebnej výroby ponúknuť, prejednať a uspokojiť požiadavky na prenájom lešení  zo strany iných  ďalších realizačných subjektov  z radu  fyzických aj komerčne právnych osôb, živnostníkov alebo spoločností.

Zapožičanie  lešenia spoločenstvám vlastníkov  jednotiek a ďalším subjektom – ako spôsob zníženia ich  nákladovosti diela  cestou objednania tohto samostatného rozpočtového stavebného oddielu u nás => pri nižšej cene, ako   majú  tieto osoby veľakrát  neoprávnene, nadhodnotenú a neúmerne ponúknutú firmami alebo spoločnosťami, ktoré nedisponujú vlastnou dostatočnou  kapacitou lešení  a ktoré si ju zabezpečujú práve zapožičaním, jeho  cenu po znásobení rabatom vyžadujú po investorovi. Priame zabezpečenie  vždy vyjde lacnejšie, ako  sprostredkované zapožičanie.

Jedinou hlavnou, ale prioritnou zásadou nášho, ako krátkodobého, tak i dlhodobého zapožičania lešenia je tá skutočnosť, že vždy, u akéhokoľvek  zapožičania lešenia, vyžadujeme montáž a demontáž naším prostredníctvom (za zvýhodnených  podmienok). Nezapožičiavame lešenie bez montáže a demontáže.

Cenové podmienky, pre krátkodobé i dlhodobé prenájmy lešenia, je nutné dojednať  s našimi odbornými zamestnancami, ktorí s Vami prejednajú, upresnia, zamerajú rozsah, a pripravia konkrétnu individuálnu  cenovú ponuku, vyhovujúcu čo možno najviac  Vaším predstavám a finančným  možnostiam. Všetko pri maximálnej snahe ponúknuť cenu  nižšiu ako u konkurencie.

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej od dohodnutého  charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej  osobe z nášho tímu  … viď „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt