Revitalizácia, rekonštrukcia budov

Balkóny a lodžie
Balkóny a lodžie

Radi Vám ponúkneme odbornú spoluprácu, poradenstvo, ponuku, dodávku a realizáciu, a to  ak balkóny a lodžie máte, alebo i v prípade, keď o nich dodatočne uvažujete.

Spoločne so STAVEBNOU SPOLOČNOSŤOU ŠURÍK s.r.o. môžete mať balkóny alebo lodžie tam kde doposiaľ neboli.

U balkónov a lodžii je nutné si uvedomiť, že opravy a rekonštrukcie síce prinášajú najmenej finančného profitu alebo úspor, ale obecne sa jedná o súčasť obvodového plášťa budovy, ktorý  najviac trpí  poškodením a závadami spôsobenými eróziou materiálu pri kombinácii s najväčším a najdlhšie trvajúcim zaťažením v dôsledku  poveternostných vplyvov. Preto kladieme maximálny dôraz na detaily a maximálne dodržanie správnych technológii a postupov v kombinácií s kvalitnými a rokmi overenými materiálmi a kompozity oprav.

Opravy existujúcich balkónov a lodžií

Prvoradý cieľ a úloha = zaistenie statickej stability a únosnosti. V rámci oprav balkónov a lodžii vykonávame:

 • Demontáž pôvodných stavebných skladbových konštrukcií ako vodorovných tak i zvislých konštrukcií a doplnkov klampiarskych alebo zámočníckych prvkov (oplechovanie, kotvenie, zábradlie a pod.).
 • Odhalenie a re profilácia oceľových nosných a výstužných prvkov.
 • Statické posúdenie, prejednanie sanácie a stanovenie postupu, rozsahu prevedenia statického zabezpečenia.
 • Re profilácia alebo výmena prerušených alebo inak porušených betónových prvkov.
 • Sanácia a najčastejšie výmena hydroizolačného súvrstvia pre odvod vlhkosti a vody z konštrukčných skladobných vrstiev.
 • Opravy alebo prevedenie nových povrchov – pohľadových nášľapných vrstiev a plôch, vrátane plochy bočných priľahlých konštrukcii u lodžii stropov alebo  podhľadov u balkónov.
 • Do zateplenie alebo zateplenie, estetické zhodnotenie, nátery tmelenie a podobne.
 • Repasovanie alebo nové prevedenie klampiarskych prvkov a detailov.
 • Výmena, prípadne repasovanie alebo nové zhotovenie balkónových zábradlí.
 • Oprava, repasovanie alebo dodávka nových doplnkových prvkov ako sušiakov na bielizeň, zasklenie a podobne.

Hlavná zásada = maximálne dôsledné riešenie všetkých detailov, hlavne na prepájaní nadväzujúcich konštrukcií.

Nové, dodatočné prevedenie zhotovenia balkónov a lodžií:

Naša spoločnosť ponuka i dodávku nových balkónov a lodžii na kľúč.

Všeobecne sa dá povedať, že STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ ŠURÍK s.r.o. je schopná na akom koľ vek bytovom dome zhotoviť nový balkón alebo lodžiu, teda i tam, kde nikdy neboli,  alebo  ak má vlastník alebo užívateľ záujem o zvýšenie bytového obytného komfortu, zväčšenie plochy bytu, alebo kde sa zdá byť pôvodná plocha balkónu alebo lodžie malá a je záujem o ich zväčšenie.

 • Prečo nemať spoločne s bytom nový relaxačný priestor na oddych alebo odpočinok?  
 • Prečo nedať domu nový vzhľad a vyššiu ergonómiu bývania?
 • Prečo nemať vlastnú zimnú záhradu?
 • Prečo nemať možnosť (konečne) sušiť bielizeň mimo bytových miestnosti?
 • Prečo si nezvýšiť tržnú cenu vlastného bytu?
 • Dalo by sa vyrezať murivo alebo betónový panel pod oknom a získať tým prestup do vonkajšieho prostredia na nový balkón?   
 • Ak si kladiete niektorú z vyššie uvedených otázok – kontaktujte nás.                                                  

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako tak, ako aj pre zistenie lebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe  z nášho tímu  … viď „kontakty“.