Ostatné

Hydroizolácia
Hydroizolácia

Bytovým domom nie je len to, čo je viditeľné nad zemou. A pre celkové dosiahnutie vyššej bonity domu alebo pre dosiahnutie väčšej úžitkovej hodnoty bývania, je nevyhnutné, aby rovnaká pozornosť bola venovaná aj spodným konštrukčným, najčastejšie nosným prvkom budovy, umiestneným pod zemou alebo aspoň v úrovni pod rovinou terénu. Najčastejšou príčinou erózie staticky namáhaných konštrukčných prvkov suterénov alebo podzemných podlaží je priesak, alebo až prienik vlhkosti či vody. Mimo statické poškodzovanie nosných konštrukcií je nutné eliminovať aj iné, napríklad hygienické a zdravotné riziká dopadov prieniku a priesaku vlhkosti, konkrétne vznik a šírenie plesní a húb.

Pokiaľ nie je zlý stav hydroizolačných vrstiev riešený ihneď po zistení závad, alebo ak nie je tento nežiaduci stav vôbec a dlhodobo riešený, je následné odstránenie všetkých dopadov a vplyvov zlých hydroizolačných vrstiev omnoho komplikovanejšia a predovšetkým nákladnejšie.

V tejto oblasti stavebno-technickej prevencie a údržby bytových a iných objektov Vám Stavebná spoločnosť Šurík s.r.o. ponúka:

  • Hydroizolačné práce a činnosti z vonkajšej strany základových pásov či základov domov alebo z vonkajšej strany pivničných miestností - v súbehu s výkopovými prácami a sanáciou z vonkajšej strany základovej úrovne budovy.
  • Hydroizolačné práce a činnosti z vnútornej strany pivničných miestností ako chemické a tlakové injektáže.
  • Deratizáciu a dezinfekciu pivničných priestorov.
  • Odvlhčovanie kondenzačnou metódou.
  • Vysúšanie
  • Maľby a nátery

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zadarmo), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buď prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho týmu  … viď. „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt