Revitalizácia, rekonštrukcia budov

Rekonštrukcia striech
Rekonštrukcia striech

V oblasti rekonštrukcie striech panelových domov sa najčastejšie jedná o rekonštrukciu rovných, alebo len mierne vyspádovaných strešných konštrukcií.

Na mieste je však tvrdenie, že akákoľvek iná oprava alebo stavebné technické opatrenie k zvýšeniu hodnoty a kvality bývania je zbytočné alebo neúčinné, ak do objektu a jeho konštrukcie zateká. Inými slovami – kvalitný strešný plášť a detailne vyriešené hydroizolačné vlastnosti strešného plášťa a všetkých jeho dielčích detailov je základom pre celkovú  kvalitu rekonštrukcie panelového domu.

Kvalitná hydroizolácia strechy je z hľadiska fatálnosti dôsledku chýb a rizikovosti v dôsledku  pochybení, pri nedodržaní technologických postupov, veľmi zodpovednou a na kvalitné prevedenie náročnou činnosťou, čoho sme si veľmi dobre vedomí.

Ponúkame rýchle a provizórne prevedenie oprav alebo  najlacnejších ,,radových riešení“, ale i jednania a prípadnú finančnú pomoc, alebo vyhľadanie vhodného režimu splácania, pristupujeme k realizácii iba kvalitnými materiálmi, odskúšanými postupmi, s odborne preškolenými a znalými pracovníkmi, v ucelených systémových kompozíciách skladieb strešného plášťa, a to ako zateplených, tak i nezateplených, ako jednoplášťových, tak i dvojplášťových prevetrávaných alebo neprevetrávaných.

Pri realizácii hydroizolácii plochých striech kladieme dôraz nielen na hydroizolačné vlastnosti, ale i na teplotnú ochranu, odolnosť  voči poveternostným vplyvom, odolnosť voči UV žiareniu, protipožiarne vlastnosti použitých  materiálov izolácie, tlakovou alebo povrchovou odolnosťou a iné.

Samozrejme je dodávka a inštalácia akýchkoľvek doplnkov  a príslušenstva, ako klampiarskych prvkov, zdravotechnických komponentov pre odvod zrážkovej vody, pre vyrovnanie tlakových pomerov kanalizačných zvodov, systémové prestupy a konzoly ( hromozvody, stožiare, odvetranie, VZT a podobne). 

Zásadne realizujeme hydroizolácie striech panelových domov ako komplexné dielo pričom   dochádza k využitiu súbehu akýchkoľvek dôležitých remesiel, teda nielen pokrývačov alebo izolatérov, ale aj napríklad klampiarov, stolárov, murárov, elektrikárov, zámočníkov a mnoho ďalších.

Pre viac podrobných a odborných informácií a tiež, pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny ( zdarma), odvodenej  od  požadovaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte prostredníctvom ,,kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe  z kolektívu  našich pracovníkov: ... viď ,, kontakty“

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt