Pomoc, zľava, zadarmo

Financie a dotácie
Financie a dotácie

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ ŠURÍK s.r.o. = opora, pomoc a partnerstvo pri hľadaní cesty na dosiahnutie dostatočného množstva dispozičných finančných prostriedkov na krytie a úhradu investície stavebného charakteru.

Ponúkame Vám pomocnú ruku pre riešenie zdanlivého problému nutnosti, či požiadavku na realizáciu rozsiahlejšiu a finančne náročnejšiu investíciu a obmedzení, v podobe dispozičného dočasného nedostatku alebo v podobe celkového nedostatku potrebných finančných zdrojov na úhradu realizácie diela.

Po prerokovaní s klientom sa snažíme dohodnúť taký režim spolupráce po dokončení diela, aby klient nezostal bez prostriedkov a aby bol schopný vďaka svojím možnostiam a „finančnej potencii“ plniť svoje záväzky, ako voči nám = zhotoviteľovi, tak aj voči iným povinným „veriteľom“ dodávajúcim iné výkony a služby (napr. úhrada správy poistenia, nákladov na služby, úhrady revízií, havarijných opráv a podobne).

Pomoc a ponuka … vlastnými prostriedkami:

 • Zásada … nikdy nevyžadujeme zálohové platby
 • Odklad splatnosti fakturácie po dokončení diela
 • Rozloženie splatnosti fakturácie po dokončení diela
 • Dohodnutie splátkového kalendára podľa možností a dispozícií klienta
 • Zapožičanie financií z iných zdrojov pri minimálnom úročení alebo bez úroku (napríklad pre dodržanie podmienky riadnej úhrady celého diela pred poskytnutím dotácie)

Pomoc a ponuka … iné zdroje, dotácie, dotačné štatúty

 • Klienta prevedieme celým procesom registrácie, prípravy dokladovej rady, podaním žiadosti, splnením podmienok nároku na dotáciu, dozor nad celým procesom až po konečné preplatenie dotačných prostriedkov.
 • Zaistenie a sprostredkovanie maximálnej výťažnosti žiadostí o dotácie zo ŠFRB, MD a V SR, SZ a RB, úverové produkty komerčných bank a stavebných sporiteľní.
 • Vzhľadom k:
  • meniacemu sa portfóliu aktuálne platných a uplatniteľných dotačných programov
  • vzhľadom k aktuálnym informáciám ohľadne novo pripravovaných dotačných programov,

nepretržite monitorujeme oblasť dotačných možností pre jednotlivé skupiny klientov, aby sme Vám v každý okamžitý operatívny čas mohli ponúknuť všetko aktuálne platné a možné z oblasti dotácií stavebných činností.

Za týmto účelom a pre viac podrobných a odborných informácií, nás kontaktujte buď prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho týmu  … viď. „kontakty“.