Ostatné

Výťahy
Výťahy

Neoddeliteľnou  súčasťou  celkových rekonštrukcií bytových i nebytových budov je v mnohých  prípadoch tiež splnenie nových prísnych bezpečnostných podmienok užívania výťahov, v spojení s novými energeticky úspornými variantami riešenia  technológie, pohonu, komfortu užívania a podobne.

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s.r.o. nie je priamym dodávateľom a realizátorom dodávok alebo výmen technológie výchov, ale vďaka zmluvným  väzbám na rozhodných  lídrov výťahovej  techniky v ČR sme schopní ako hlavný dodávateľ celkového diela ponúknuť aj zabezpečenie  a sprostredkovanie  tejto špecifickej  stavebnej činnosti, pri rozdelení súvisiacich  dodávok, prác a služieb na stavebnú časť zabezpečenú nami) a časť technologickú, zabezpečenú  odbornými dodávateľmi.

V celkovej koncepci našej spolupráce s rozhodnými výrobcami a dodávateľmi  technológie nových vvýťahov  sme schopní klientovi ponúknuť  konkurenčne schopnú  cenovú úroveň realizácie výmeny výťahov pri kombinácii zníženia našej  štandardnej ceny stavebných  prác  a postúpenie časti nášho obchodného rabatu za technológiu klientovi v podobe zníženia obstarávacej ceny.

Pre viac  podrobných a odborných informácií, rovnako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho  tímu  … viď „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt