Revitalizácia, rekonštrukcia budov

Inžinierske siete
Inžinierske siete

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK S.R.O. sa nešpecializuje iba na opravy a rekonštrukcie obvodového plášťa budovy, alebo na realizáciu energeticky úsporných opatrení, ale vďaka svojmu remeselnému potenciálu odborných a profesne znalých zamestnancov realizuje aj zákazky vo vnútorných priestoroch  obytných budov, medzi ktorými sú na popredných  miestach opravy, rekonštrukcie  a celkové výmeny  alebo   zriadenie rozvodov inžinierskych sietí. Do tejto kategórie prác  zahrňujeme a klientom ponúkame v rozsahu oprava / rekonštrukcia / výmena / nové zriadenie a prevedenie:

  • Elektroinštalačné rozvody
  • Vodoinštalačné rozvody SV a TV
  • Rozvody (zvody) splaškové kanalizácie
  • Rozvody (zvody) zrážkové vody (vonkajšie i vnútorné)
  • Plynoinštalačné rozvody
  • Vzduchotechnické rozvody a zariadenia
  • Dodávky a montáže zdravotno-technických zariadení a zdravotechniky
  • a ďalšie.

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako tak , ako pre zistenie  alebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej  od dohodnutého  charakteru a rozsahu prác,  nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo  formou telefonátu niektorej  osobe z nášho tímu  … viď „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt