Ostatné

Závesné balkóny a lodžie
Závesné balkóny a lodžie

Stavebná spoločnosť Šurík s.r.o. je schopná prakticky na akomkoľvek bytovom dome zriadiť nový balkón alebo lodžiu, teda aj tam, kde nikdy nebola, ale kde má vlastník alebo užívateľ záujem o zvýšenie bytového úžitkového komfortu, zvýšenie úžitkovej plochy bytu, kde sa zdá byť existujúca plocha balkóna alebo lodžie malá a kde je možno túto plochu rozšíriť alebo zväčšiť.

Všeobecne trochu teórie:

Akým spôsobom možno na bytových budovách zriadiť nové balkóny alebo lodžie:

 • Novo zavesenou oceľovou priestorovou konštrukciou
 • Novou prestavanou oceľovou konštrukciou so zavesenými oceľovými priestorovými balkónmi
 • Novou odľahčenou oceľobetónovou konštrukciou balkóna pozostávajúcou zo zavesenej kompletizovanej balkónovej dosky a z kompletizovaného oceľového zábradlia
 • Novou odľahčenou priestorovou betónovou konštrukciou balkóna v tvare písmena „U“ zo sklobetónu
 • Novou priestorovou plne kompletizovanou konštrukciou balkóna vyrobenou na báze sklolaminátu s konečnou povrchovou úpravou
 • Nosnou konštrukciou z doskových železobetónových dielcov zostavovaných na mieste do priestorovej konštrukcie v tvare písmena „U“
 • A ďalšími vhodnými a vyskúšanými spôsobmi …

Variabilita technológie zriadenia a montáže nových balkónov, alebo komplexnej výmeny nových za zastarané a poškodené pôvodné, je v súčasnej dobe na trhu v Českej republike veľmi široká a závislá od mnohých vstupujúcich faktorov. Avšak každý problém má svoje riešenie, rovnako tak ako každá realizácia cieľového zámeru. Z tohto dôvodu Vám STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ ŠURÍK s.r.o. ponúka zadarmo:

 • najprv prevedenie stavebne technického prieskumu predmetného objektu
 • prejednanie predstáv a cieľového stavu investora a zadávateľa
 • vytypovanie vhodných postupov a alternatív riešenia
 • výber návrhu konečného riešenia a stanovenie vybranej technológie
 • spoluprácu na projekčnom riešení
 • pomoc pri výbere realizačného subjektu
 • a ďalšie súvisiace činnosti a úkony.

Ak si kladiete niektorú z týchto otázok:

 • Prečo nemať spoločne s bytom nový relaxačný priestor pre oddych a odpočinok?
 • Prečo nedať domu nový vzhľad a vyšší stupeň ergonómii bývania?
 • Prečo nemať vlastnú zimnú záhradu?
 • Prečo nemať možnosť (konečne) sušiť prádlo mimo bytovej miestnosti?
 • Prečo si nezvýšiť tržnú cenu vlastného bytu?
 • Išlo by vyrezať murivo alebo betónový panel pod oknom a získať tým prestup do vonkajšieho prostredia na nový balkón?

… tak nás pre nájdenie odpovedí kontaktujte a na prípadnom osobnom stretnutí Vám odovzdáme oveľa viac informácií pre Vaše zváženie, posudzovanie a rozhodovanie.

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zadarmo), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buď prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho týmu  … viď. „kontakty“.