Požičovňa lešenia

Montáž a demontáž lešenia
Montáž a demontáž lešenia

Lešenie, pre vlastnú realizáciu stavieb STAVEBNOU SPOLOČNOSŤOU ŠURÍK s.r.o. i v rámci zapožičania a prenájmu, je vždy a bez výnimky, stavané (montované) a rozoberané(demontované) výhradne zamestnancami a osobami zdravými, znalými, pravidelne  školenými a fyzicky schopnými. Všetky, na montáži či demontáži  podieľajúce  sa osoby sú povinne držitelia lešenárskych preukazov, kladných zdravotných prehliadok a potvrdení  o preškolení BOZP, s dôslednou kontrolou ich platnosti a účinnosťou pre danú činnosť v danom období.

Rovnako  tak je tomu v oblasti bezpečnosti práce (montáže a demontáže lešenia)aj u nás ponúkaných  a zaisťovaných montáží a demontáží lešenia komerčným klientom, keďže sme si vedomí, že na ich celkovej  bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci  na staveniskách  je veľmi vysoký podiel nami realizovaných činností = bezpečne prevedená, oprávnenými osobami prevedená, kvalitne a rýchle prevedená montáž a demontáž lešenia, pri eliminácií všetkých  rizík BOZP, ktoré môžu při tejto činnosti  vzniknú a vznikajú.

Pre viac podrobných a odborných informácií, ako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej od dohodnutého charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho tímu  … viď „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt