Zapožičanie lešenia

Doprava lešenia
Doprava lešenia

V rámci našej ponuky  „požičovňa lešenia“je vždy štandartne zahrnutá i doprava komponentov pre celkovú výstavbu lešenia a následne tiež pre spätný  odvoz lešenárskych prvkov z miesta realizácie stavebného diela. Do dopravy komponentov lešenia spadá tiež vnútrostavnisková preprava a manipulácia pri presunoch lešeňových oddielov alebo stĺpov, pri postupnom realizovaní prác napríklad na bloku súvisiacich a naväzujúcich  budov.

Doprava je vždy prispôsobená situácií miestneho prostredia aj okolia každej individuálnej  stavby. Maximálna efektívnosť kombinácie objemového a hmotnostného množstva navážaných komponentov s klientsky priaznivou cenou je vždy prioritne daná dopravnými možnosťami nákladnej techniky so systémom kontejnerovej navážky i vyvážky.

Zaistíme vždy súlad s obecne záväznými predpismi a vyhláškami obcí v oblasti povolení vjazdu na verejné priestranstvá  a prejazd cez  pozemky vo vlastníctve tretích osôb. Pozemky dotknuté  dopravou lešenia a výstavbou lešenia vždy po ukončení realizácie diela či demontáž lešenia uvádzame do pôvodného stavu, prípadne do stavu o vyššej kvalite a bonite, ako pred  zahájením návozu a výstavby.

Najvýhodnejší pomer úžitkovej  hodnoty dopravy a ceny  je u našich kontajnerových vozidiel (vždy s kombináciou základného druhu vozidla a jeho výbavy s hydraulickou rukou pre manipuláciu i s bremenami):

  • DAF LF 260 FA          HÁKOVÉ ZDVÍHACIE ZARIADENIE     17 t
  • DAF FA LF45             NOSIČ KONTEJNEROV                        12 t
  • DAF FA LF45             NOSIČ KONTEJNEROV                        12 t
  • MAN TGL                   NOSIČ KONTEJNEROV                        12 t
  • AVIA D 120                VALNÍK                                               12 t
  • AVIA D 100                 NOSIČ KONTEJNEROV CTS 5038        10 t

Ale pri realizácií zákaziek o špecifických dopravno-prepravných  podmienkach (úzke vjazdy, obmedzenie spojené s vyjadreniami správcov plôch a verejnej zelene, prejazdné profily a podobne) sa rovnako snažíme  o zvýhodnenie  ceny dopravného pri súbehu so zákazkou spočívajúcou vo výstavbe  zapožičaní a demontáži lešenia. V týchto prípadoch  využívame ďalšieho  vozového parku vozidiel s nižšou nosnosťou ale väčšou prejazdnou operatívou a jazdnou

 disponibilitou.

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej  osobe z nášho tímu  … viď „kontakty“.