Zámočnícka výroba

Oceľové konštrukcie
Oceľové konštrukcie

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s.r.o. disponuje vlastnou modernou výrobnou halou určenou pre výrobu oceľových konštrukcií a odbornými, znalými a certifikovanými zamestnancami rozhodných remesiel pre schopnosť vlastnej výroby oceľových konštrukcií.

Zámočnícka výroba oceľových konštrukcií v STAVEBNEJ  SPOLOČNOSTI ŠURÍK s.r.o. pravidelne podlieha periodickej certifikácii Českým zváračským ústavom s.r.o., divízia certifikácia systému managementu.

Sme držitelia CERTIFIKÁTU číslo 298 CSM-17-07/2 systému managementu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2016 v spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006. Certifikát zahŕňa:

  • Výrobu, zváranie a montáž stavebných oceľových konštrukcií a dielov, realizáciu  stavieb, ich zmien a odstraňovanie
  • Ostatné stavebné inštalácie.

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako tak, jako aj pre zistenie lebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej od dojednaného charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buďto prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej osobe  z nášho tímu  … viď „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt