Zámočnícka výroba

Ostatná zámočnícka výroba
Ostatná zámočnícka výroba

Vstupné trakty

 • Oceľové schodiská s protišmykovými nášľapmi
 • Zastrešenia
 • Zábradlia, madla
 • Čističe „škrabáky“ obuvi
 • Čistiace zóny
 • Kočíkové nájazdy
 • Elektrický vrátnik
 • Zvonkové zostavy
 • Listové schránky
 • Zavetrovanie zostav listových schránok

Mreže

 • Rozdelenie pivničných otvorov
 • Ochranné mreže dverí a okien
 • Ochranné mreže pivničných okien
 • Okenné mreže
 • Krycie a ochranné mreže výkladov obchodov a prevádzok
 • Stacionárne, závesné, rolovacie

Strechy

 • Strešné výstupy
 • Rebríky
 • Anténne stožiare

Balkóny a lodžie

 • Sušiaky na bielizeň
 • Prepaženie priebežných balkónových telies

Intravilán

 • Hojdačky
 • Kolotoče
 • Preliezačky
 • Lavičky
 • Sušiaky na biielizeň
 • Oplotenie

Doplnková zámočnícka výroba pre hlavnú stavebnú výrobu

 • Kotvy a kotviace konzoly
 • Úchyty a prídržné prvky
 • Nové skrine elektrorozvodných prvkov
 • Konzoly a podporné prvky
 • Trasové žľaby elektroinštalačných rozvodov a zdravotechnických rozvodov

A ďalšie …

Pre viac podrobných a odborných informácií, rovnako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zadarmo), odvodenej od dohodnutého charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buď prostredníctvom "kontaktného formulára" alebo formou telefonátu niektorej osobe z nášho tímu ... pozri "kontakty"