Revitalizácia, rekonštrukcia budov

Pivnice a suterény
Pivnice a suterény

Bytovým domom nie je iba  to, čo je viditeľné nad zemou. A pre celkové dosiahnutie vyššej bonity domu alebo pre dosiahnutie väčšej úžitkovej hodnoty bývania je nevyhnutné, aby rovnaká pozornosť bola venovaná aj pivničným priestorom(I.PP = I. podzemné podlažie) a konštrukčným , najčastejšie  nosným prvkom, umiestneným pod zemou alebo aspoň v úrovni pod pochôdznou rovinou terénu.

Ponúkame a realizujeme najmä:

  • Zateplenie stropov pivničných priestorov
  • Hydroizolácie
  • Sanáciu všetkých pivničných miestností, omietkových vrstiev podláh, rozvodov sietí a podobne
  • Výrobu a usadenie zámočníckych prvkov, ako napríklad mreže okien, bezpečnostných  mreží vstupných priestorov a mreží rozdeľujúcich spoločné priestory domu (napr. vedľa vchodu ), stojanov, držiakov bicyklov, pevných a vandalizmu  odolných dverí , zárubní a podobne
  • Vysušovanie pivničných priestorov.
  • Opravy i nové prevedenie pivničných kójí z dreva alebo formou výmuroviek.
  • Rekonštrukcie a nové prevedenie pochôdznych plôch ich povrchov (epoxidy, viaczložkové živice a kompozity, nátery, dlažby, špeciálne betonáže, nivelaky, stierky a podobne)
  • a ďalšie.

Pre viac  podrobných a odborných informácií rovnako tak, ako pre zistenie alebo overenie nezáväznej ceny (zdarma), odvodenej od dohodnutého  charakteru a rozsahu prác, nás kontaktujte buď prostredníctvom „kontaktného formulára“ alebo formou telefonátu niektorej  osobe z nášho tímu  … viď „kontakty“.

GPS

STAVEBNÁ SPOLOČNOST ŠURÍK s. r. o., o.z

U Kľukov 33
Zakopčie 023 11

IČ: 0461575

+42 948 160 160

Obchodné oddelenie
Person

Jozef Šurík
+421 948 160 160

Profi Produkt